Bài 1: Cập nhật và phát triển trang web

Sau khi xây dựng được trang web của mình, bạn vẫn cần phải duy trì cập nhật và phát triển nó liên tục.

Điều cụ thể cần làm đó là:

-Cập nhật thêm nội dung mới

-Sử dụng Semrush để cải thiện rank cho trang web của bạn.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top