Bài 2: Cập Nhật Nội Dung Website Của Bạn

Chúng ta đều biết rằng việc cập nhật mới các nội dung trên trang web là tốt và nên làm.

Nhưng hãy đi vào lý do cụ thể, tại sao bạn phải cần làm vậy.

Công việc của google là làm sao truy xuất ra được những nội dung tốt nhất cho từ khóa mà người dùng nhập vào.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top