Bài 5: Cập nhật và chỉnh sửa content

Hãy tưởng tượng khi bạn viết content để nhắm lấy vị trí cao ở trên google.

Bạn đã làm những gì chúng tôi hướng dẫn, tối ưu được độ dài bài viết,

tìm ra các chủ đề phụ cần viết , bạn phân tích tf-idf để đảm bảo rằng bài viết của mình sẽ nằm ở trang đầu tiên.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top