Bài 11: Hiểu rõ về Topical Relevance

Đối với mỗi chủ đề, không phải chỉ cần viết một trang là rank được, bạn cần viết những bài viết bổ trợ. Đó chính là Topical Relevance.

Với những ngách khó, bạn không thể chỉ viết một trang mà rank được, bạn cần tạo những nội dung liên quan để hỗ trợ cho cái trang chính cần rank. Khi bạn dẫn link tới trang cần rank, nó sẽ mạnh hơn, có tính liên quan hơn, và tăng topical relevance.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top