Bài 10: Thông tạo Silo – Topical SEO link

Đây là cách cấu trúc trang web, cấu trúc URL, phân loại các trang. Và cũng là cách để bạn tạo liên kết nội bộ, link các trang lại với nhau.

Ban đầu hệ thống website chỉ có mỗi trang chủ, ví dụ trang chủ target vào từ khóa “Best vitamin c serum”. Sau khi nghiên cứu từ khóa, chúng ta thấy rằng cần làm thêm nhiều trang nữa như: 

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top