Bài 4: Thực hành: Nghiên cứu từ khóa bài bản.

Bài này là hướng dẫn thực hành theo hướng dẫn ở bài trước. Dùng từ khóa chính, bạn lấy ra danh sách 5 URL có rank cao nhất, sau đó cho vào Semrush và xuất ra danh sách từ khóa.

Sau đó, bạn bỏ những từ khóa trùng lặp đi, rồi xem xét danh sách từ khóa. Với những từ khóa quá rộng, và không phù hợp thì lọc chúng ra.

Trong quá trình này, bạn sẽ phát hiện một số chủ đề con, và một số từ khóa sản phẩm.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top