Bài 1: Tiến hành mua tên miền và host

Việc mua tên miền và mua host thì trên internet đã có rất nhiều bài viết hướng dẫn.

Tuy nhiên bạn nên chú ý ưu tiên sử dụng VPS, bởi vì VPS có cấu hình mạnh hơn host rất nhiều. Và bạn cũng dễ dàng nâng cấp khi cần thiết.

Cùng một giá tiền, VPS khỏe và trâu hơn nhiều so với host.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top