Bài 6: Toàn tập: Cách ghi chép dữ liệu SEO bài bản

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Trong video này, bạn sẽ được học cách ghi chép dữ liệu SEO bài bản. Chúng ta cần làm SEO có hệ thống, có phương pháp. Từng từ khóa, từng backlink đều cần được ghi chép bài bản để có thể sửa l ỗi khi cần.

 

 

 

 

 

Scroll to Top