Test 2: Mức độ Aggressive hợp lý khi sử dụng Anchor Text

Mức độ aggressive hợp lý khi sử dụng Anchor Text

Vậy Internal Anchor Text là gì? Đó là những đường link dofollow trỏ từ trang này đến trang khác trong cùng một website.

Đó là những đường link phù hợp với ngữ cảnh, không tính các link từ: Footer, Header, Sidebar.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top