Test 3: Chèn link trực tiếp vào SERP

Trong bài test này, chúng ta sẽ xem xem có thể điền link trực tiếp vào kết quả SERP với FAQ Schema hay không?

Vậy FAQ Snippet là gì? Đó là một cấu trúc trả lời câu hỏi ngay bên dưới kết quả tìm kiếm.

Nếu có thể chèn link ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều link hơn, có nhiều traffic hơn, và có thể chèn link affiliate trực tiếp vào SERP.

Giả thiết là chúng ta có thể  làm FAQ dễ hiểu hơn đối với Google. Và chúng ta chèn link vào nội dung và Schema, thì những link đó có thể hiện ra trên SERP.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top