Test 5: Công cụ tối ưu mật độ từ khóa tốt nhất.

Tổng quan quy trình nghiên cứu từ khóa và xây dựng nội dung:

Đầu tiên, bạn có thể dùng Ahrefs để phân tích website của đối thủ, bạn sẽ tìm được những từ khóa tốt mà họ đang rank. Thì bạn có thể lấy những từ khóa đó và áp dụng vào website của bạn.

Sau đó bạn hãy sử dụng công cụ tối ưu mật độ từ khóa để tìm các từ khóa TFIDF. Vậy TFIDF là gì?

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top