Test 6: Có nên dùng web 2.0 làm web trích dẫn và rank trên Google Maps hay không?

Thì web trích dẫn là gì? 

Đó là những danh mục trên internet cho phép bạn nhắc đến thông tin doanh nghiệp:

  • Tên doanh nghiệp.
  • Địa chỉ.
  • Số điện thoại.
  • Link tới website.

Nhiều người sử dụng web trích dẫn để xây dựng link khi mới bắt đầu làm SEO, bởi vì nó dễ thiết lập, nó cũng miễn phí và dễ tạo backlink.

Thì những web này còn có một chức năng nữa, đó là giúp bạn rank trên Google maps.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top