Test 7: Internal Link trỏ tới các trang không liên quan. Thành hay bại?

Lúc trước, Matt có website về dầu dưỡng râu. Website này có các trang mạnh như: Dầu dưỡng râu tốt nhất, đánh giá dầu dưỡng râu.

Và web này có những trang con như: Dầu gội râu, Sáp râu, Kem dưỡng râu… Thì các trang con này đều trỏ link đến những trang chính.

Đây là website mới với tuổi đời chưa đến 6 tháng, và rank của nó rất tệ. Matt đã quyết định bỏ tất cả link tới trang chủ.

Mặc dù những trang này chúng tương tự nhau, nhưng biết đâu đối với cái website nhỏ này thì nó lại khác. Sau khi bỏ các đường link, thì rank của website lại tăng.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top