Test 8: Các comment có ảnh hưởng như thế nào đến Rank, đến số từ và mật độ từ khóa?

Trong bài này, chúng ta không nói về các comment mà bạn đăng lên website của người khác để lấy backlink. Chúng ta nói về những comment mà những người khác đăng lên bài viết của bạn, lên website của bạn.

Thì giả thiết đầu tiên là: Khi thêm các comment vào bài viết thì không ảnh hưởng đến số từ trong bài viết, nhưng nó ảnh hưởng tới mật độ từ khóa.

Ví dụ bạn có một bài viết 1000 từ, rồi bạn thêm comment khoảng 10.000 từ vào bài viết, thì Google nó không coi đó là bài viết 11.000 từ, nó lại ảnh hưởng đến mật độ từ khóa.

Giả thiết thứ 2 là các comment không giúp tăng thứ hạng.

Để biết các giả thiết này đúng hay sai, thì chúng ta sẽ tiến hành tạo chiến dịch để test.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top