Test 9: Tăng tỷ lệ phản hồi email chỉ với 5 phút làm việc

Tăng tỷ lệ trả lời email chỉ với 5 phút làm việc.

Cơ bản là bạn tạo một cái Lead Magnet và tặng cho khách hàng để đổi lấy email. Thông thường Lead Magnet sẽ là ebook.

Người ta thường đặt các Lead Magnet lên website, nhưng đó là phương pháp bị động. Bạn cũng có thể chủ động thu Lead Magnet bằng cách chạy quảng cáo.

Sau khi bạn đã có email của người dùng, thì bạn có thể cho nó vào chuỗi email Follow Up để hệ thống tự động gửi email. Cách này rất hay đối với eCommerce và affiliate.

Nội dung chỉ dành cho thành viên VIP.

Xem hướng dẫn đăng ký và mở khóa nội dung tại đây.

Scroll to Top